Guide för att följa en cykeltävling

I förra årets program fanns en liten guide för att göra det lite lättare även för en ovan att följa tävlingarna. Det blir mer spännande om man kan reglerna. Varje idrott har sina regler och sin teknik. När det gäller cykelsporten, så finns det givetvis en del saker, som man inte noterar utan att vara insatt. Vi repeterar lite av fjolårets guide. I årets Women World Tour finns två olika tävlingsformer; Road race och Team Time Trial, översatt till svenska blir det Linjelopp och Lagtempolopp.

DE TÄVLANDE LAGEN
Under varje tävling består lagen i Women World Tour av minst fyra och högst sex cyklister. I programmet finns alla anmälda cyklister noterade men lagledningen bestämmer kort för start vilka sex som skall åka. Alla i laget har samma färg på tävlingsdräkten. När tävlingen startar ropas cyklisterna upp lagvis. Om man noterar
färgerna på lagens dräkter och jämför med bilderna i programmet är det lättare att följa med. Man kan skilja
cyklisterna åt genom deras nummerlappar. Sista siffran i deras startnummer är alltid 1 till 6. I startlistorna som finns upptryckta en timma för varje start kan du finna namnet bakom numret.

LINJELOPP
I ett linjelopp startar alla cyklister samtidigt. Som slutlig segrare står en cyklist, men han eller hon tillhör också ett lag. Även om det koras en segrare, så har det stor betydelse hur hela laget har agerat under tävlingen. Laget måste samarbeta för att skapa position för rätt cyklist. När en grupp cyklister från olika lag brutit sig ur en huvudklunga får ofta deras lagkamrater till uppgift att förhindra att andra cyklister bryter sig ur och tar upp jakten. Det gör man helt enkelt genom att försöka reducera farten, lägga sig i täten och bromsa upp. Det
är därför man ofta ser att en stor klunga leds av cyklister med samma dräkter.

TEMPOLOPP
Den andra tävlingsformen vi kommer att få bekanta oss med är en form av tempolopp, lagtempo. Det här är Vårgårdas stora paradnummer. Det var nämligen i just lagtempo som våra berömda Fåglums skördade sina stora segrar, bl a OS-medaljer. I ett lagtempo startar de deltagande lagen var för sig med ett tidsmellanrum. I World Tour Vårgårda är startmellanrummet 3 minuter. Laget består av högst 6 cyklister, men eftersom lagets målgångstid sätts på den fjärde cyklisten, så kan man starta med minst 4 cyklister. Det är givetvis bra att ha med så många farthållare som möjligt. Ni kommer kanske att se att några cyklister så småningom ”släpper”. Det är just dom som hållit uppe farten. På slutet går laget hem med de fyra cyklister, som får lagets tid.

REGLER OCH DOMARE
Liksom i andra sporter är regelboken i cykelsporten diger. Det skulle ta för stor plats att gå igen hela den boken här. Det finns några personer i en cykeltävling, som måste kunna hela boken. Dom kallas för Kommissarier och är att jämföra med domare i en fotbollsmatch. Några kommissarier finns i de bilar, som följer tävlingen. Om ni ser en bil med takluckan öppen och någon som står med huvudet högt över taket, då är det en kommissarie. Han sticker upp huvudet för att få bättre överblick över klungan av cyklister och för att bättre kunna se att ingen gör något i strid med regelverket.

VARFÖR ALLA BILAR?
Alla bilar du ser i en cykeltävling finns där för att bistå sina cyklister med service. En punktering eller något annat tekniskt problem ska inte avgöra en tävling. Servicebilarna kan därför hjälpa sina cyklister att rätta till det mesta. I linjeloppet följs klungan av cyklister av både servicebilar för varje lag och neutrala servicebilar.
I lagtempoloppet föregås varje lag av en motorcykel, som varning att nu kommer cyklister, och följs av sin lagservicebil.

SÄKERHETEN FÖRST
Cykeltävlingar går ju på allmän väg och i grunden är det vanliga trafikregler som gäller. Det är nödvändigt både för det sportsliga och för säkerheten.
Alla till- och avfarter längs tävlingsbanan vaktas av säkerhetsvakter. Dessa har till sin uppgift att bevaka säkerheten både för cyklisterna och för de trafikanter
som korsar eller tillåts köra på tävlingsbanan. För att hålla säkerheten högt tillåts bara trafik i samma färdriktning som tävlingen går och vid tillfällen när man inte löper risk att hamna bland cyklister.

HUR FORT KÖR CYKLISTERNA?
Säkerheten är viktig eftersom det stundtals kan gå riktigt fort. När man sitter i en bil eller tänker gå över en gata och ser en cyklist, så vet man normalt hur fort det går och om man hinner före. Cyklisterna i World Tour håller inte vanlig cykelfart. När det går som fortast kan man komma upp i farter mellan 60-70 km och i utförslöpor
ännu snabbare. Genomsnittsfarten hamnar troligen kring 40-50 km per timma.

VI ÖNSKAR ER EN TREVLIG CYKELUPPLEVELSE!