Vårgårda CK lägger ner sin World Tour-tävling för världens främsta damcyklister.

Efter att under 25 år arrangerat elittävlingar på högsta nivå tvingas västgötaklubben nu tacka nej till att fortsätta som Sveriges enda World Tour-arrangör.
Anledningen stavas ekonomi och ökande krav på en annan typ av organisation.
Att arrangera tävlingarna som omfattar både lagtempo och linjelopp beräknas kosta drygt fyra miljoner kronor. Trots betydande ekonomiskt stöd från våra mångåriga partners, och främst då Vårgårda kommun, Sparbanksstiftelsen och Sparbanken Alingsås, kan klubben inte finansiera arrangemanget på ett ansvarsfullt sätt utan att riskera föreningens framtid. Föreningen ser också ökade krav från UCI (Internationella Cykelförbundet), både organisatoriskt och ekonomiskt kommande år och fortsatt. Trafikverket kommer 2023 tillämpa regelverk kring tävlingar på väg som kommer att påverka kostnaderna på ett kännbart sätt.

– Det är ett mycket tungt beslut att behöva ta, säger Helen Henriksson, ordförande i Vårgårda CK.
Efter två års uppehåll och förlusten av Hans Jönsson 2019, summerade vi ett fantastiskt evenemang 2022. Men när vi kom till sista raden så hade föreningen, rent ut sagt, inte en enda krona för alla ideella timmar som lagts ned. -Ekonomin är en stor del i beslutet, men även ett ökande krav på vår organisation, fortsätter Helen.
-Vi har på många sätt varit med och utvecklat damcykeln i världen. Hans stred för TV-sändningar och bättre villkor för damerna redan från att vi började köra Världscup i Vårgårda 2006. Damcyklingen är verkligen på rätt väg, men vi ser inga möjligheter att axla de ökade krav som ställs, och på ideell bas driva tävlingar på absolut högsta nivå. Cykelfesten har under ett kvarts sekel varit ett stående evenemang och satt Vårgårda och Västsverige på världskartan.
– Vi är otroligt tacksamma och imponerade av alla dessa insatser och krafter som agerat under årens lopp,
avslutar Helen Henriksson.

För ytterligare info kontakta
ordförande Vårgårda CK/ Helen Henriksson / helen.henriksson@vargardacycling.se/+46 (0)70 268 53 41